ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

під умовною назвою «Вимкни Маму»

(надалі – «Правила»)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Організатором Акції «Вимкни Маму» (далі — «Акція») є Мале науково-виробниче і комерційне підприємство «СУЗІР’Я СТРІЛЬЦЯ» товариство з обмеженою відповідальністю (МНВІКП «Сузірʼя Стрільця ТОВ), що знаходиться за адресою: 65012 м. Одеса, вул. Осипова, б. 37, офіс 550; код ЄДРПОУ: 19045212 (далі — «Організатор»).

Виконавцем Акції «Вимкни Маму» є Товариство з обмеженою відповідальністю «РАМ 360», яке знаходиться за адресою: 01033, м. Київ, вул. Гайдара 50; код ЄДРПОУ: 36964746 (далі – «Виконавець»)

1.2. Акція проводиться на території України, за винятком території проведення антитерористичної операції, тимчасово окупованої території (Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей) (у подальшому – окуповані території).

1.3. Термін проведення Акції (у подальшому за текстом "Термін проведення Акції") з 00 годин 01 хвилини 18 вересня 2017 року по 23 години 59 хвилин 26 листопада 2017 року.

1.4. Продукція, що бере участь у Акції (далi - «Акційна продукція» або «Продукція»):

Виробник

Артикул

Найменування

Dirt Devil

DD5254-0

Пилосос мультициклонний Rebel 54 білий

Dirt Devil

DD5255-1

Пилосос мультициклонний Rebel 55 червоний-метал

Dirt Devil

DD2224-1

Пилосос циклонний Rebel 24
червоний-метал

Dirt Devil

DD2225-0

Пилосос циклонний Rebel 25 білий

Dirt Devil

DD2225-1

Пилосос циклонний Rebel 25
червоний-метал

Dirt Devil

DD2620-1

Пилосос циклонний Ultima червоний

Dirt Devil

DD2620-2

Пилосос циклонний Ultima чорний

Dirt Devil

DD2620-4

Пилосос циклонний Ultima сірий

Dirt Devil

DD2650-0

Пилосос циклонний Pick Up

Dirt Devil

DD7274-0

Пилосос з мішком Rebel 74 білий

Dirt Devil

DD7275-0

Пилосос з мішком Rebel 7 білий

Dirt Devil

DD698-1

Пилосос
бездротовий Cavalier 21.2V

Dirt Devil

DD698-2

Пилосос бездротовий Cavalier 21.2V – Up Top

Dirt Devil

DD698-3

Пилосос бездротовий Cavalier 21.2V – Parquet

Dirt Devil

DD698-4

Пилосос бездротовий Cavalier 21.2V – Total Home

Dirt Devil

DD699-3

Пилосос бездротовий Samurai 18V

Dirt Devil

DD691-1

Пилосос бездротовий Renagade 18V

Dirt Devil

DD767-1

Пилосос бездротовий Blade 24V

Dirt Devil

M612

Пилосос-робот Spider 2.0

Dirt Devil

M613

Пилосос-робот Tracker

Dirt Devil

M607

Пилосос-робот Spider

Dirt Devil

M317-0

Пилосос ручний AQUAClean Handheld

Dirt Devil

DD301-0

Паровий очищувач AquaClean Steam Cleaner

Dirt Devil

DD302-0

Паровий очищувач AquaClean 2в1

Dirt Devil

M325

Паровий очищувач Multifunctional Steam Mop 5в1

Dirt Devil

M319-0

Паровий очищувач AquaClean Universal

Dirt Devil

M138-0

Пилосос ручний Gator 10,8V

Dirt Devil

M137

Пилосос ручний Gator 18V1.5. З Правилами Акції можна ознайомитись в мережі Інтернет за адресою: www.dirtdevil.pro

1.6. Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Фонд заохочень Акції не формується з внесків Учасників Акції.2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ

2.1. Учасниками Акції можуть стати дієздатні громадяни України, яким на момент початку Акції («18» вересня 2017 року) виповнилося 18 років, які постійно проживають на території України, протягом Терміну проведення Акції придбали в магазинах, визначених п. 3.4. Правил, Акційну продукцію, та які в період проведення Акції виконали всі правила та умови цієї Акції, викладені в даних Правилах (надалі – «Учасники Акції», або «Учасники»). При цьому кожен Учасник Акції може брати участь в Акції необмежену кількість разів, але отримати лише один Приз за весь термін проведення Акції.

2.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь, незалежно від виконання ними умов даних Правил:

- працівники Організатора/Виконавця Акції і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, мати/батько, дід/баба);

- особи, що не є громадянами України та особи, що не проживають на території України на постійній основі;

- особи віком до 18 років.

2.3. Участь у Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Організатор Акції не зобов’язаний перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.

2.4. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:

- дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;

- дотримуватися правил користування Сайтом www.dirtdevil.pro;

- вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у даних Правилах;

- свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;

- не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Акції.

2.5. Беручи участь в Акції, Учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами та свою повну та безумовну згоду з даними Правилами.

2.6. Беручи участь в Акції, Учасник Акції розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника Акції, можуть оброблятися Організатором Акції з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/конкурси/Акції Організатора, а також з іншими цілями, визначеними даними Правилами. Приймаючи умови даних Правил, Учасники Акції тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних в межах чинного законодавства України з метою використання Організатором та/або іншими уповноваженими Організатором Акції особами, доки не мине потреба визначена цими Правилами.

2.7. Надання Учасником Акції недостовірних/некоректних даних для участі в Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, не виконання/неналежне виконання умов даних Правил, позбавляє його права на отримання Заохочення Акції.

2.8. Організатор Акції залишає за собою право відсторонити від участі в Акції Учасників, які порушили вказані вище гарантії та будь-які умови даних Правил.

3. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ

3.1. Офіційний веб-сайт Акції (далі – «офіційний сайт/сайт»): www.dirtdevil.pro

3.2. Учасники Акції можуть придбати необмежену кількість Акційної продукції.

3.3. Для участі в Акції необхідно протягом Терміну проведення Акції придбати щонайменше 1 (одну) або більше одиниць Акційної продукції (п. 1.4. цих Правил) в Магазинах, які приймають участь у Акції та зареєструвати щонайменше 1 (один) або більше Чеків/Товарних чеків на офіційному сайті Акції (п. 3.1. цих Правил).

3.4. Магазини (Інтернет магазини), які примають у часть у Акції:

- сomfy. ua

- rozetka.com.ua

- allo.ua

- f.ua

3.5. Для реєстрації Чека/Товарного чека на офіційному сайті Акції (п. 3.1. цих Правил) Учаснику Акції необхідно:

3.5.1 Зайти на Сайт Акції, шляхом вводу в поле програми – браузера адреси www.dirtdevil.pro мережі Інтернет;

3.5.2. Заповнити/загрузити інформацію в наступних полях:

- Поле : Прізвище та Ім’я

- Поле : Номер телефону

- Поле : Місто

- Поле : Зображення чека

3.6. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за неможливість або будь-які технічні неполадки, пов’язані з реєстрацією Учасників або Кодів на сайті.

4. ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ

4.1. Фонд Заохочень Акції складається з:

4.1.1. Призів Акції (далі – «Призи»):

- Сертифікат виномаркет «Поляна» номіналом 2000грн.

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ Призів Акції: 40 (сорок) шт.;

4.2. Право на отримання Призів Акції набувають Учасники, згідно із умовами розділу 5 цих Правил.

4.3. Оподаткування Призів Акції здійснюється Виконавцем Акції відповідно до чинного законодавства України.

4.4. Заохочення Акції обміну та поверненню не підлягають.

4.5. Заміна Заохочень грошовим еквівалентом чи іншим благом не допускається.

4.6. Фонд Заохочень Акції є обмеженим та становить зазначену вище кількість Заохочень Акції. Відповідальність Організатора Акції не виходить за межі вартості та кількості Призів, передбачених п. 4.1. цих Правил.

4.7. Організатор Акції залишає за собою право збільшити загальний Фонд Заохочень Акції або включити до Акції додаткові Призи, не передбачені цими Правилами. У разі, якщо такі зміни будуть мати місце, Організатор повідомить про них у порядку, передбаченому п.6.2. цих Правил.

4.8. Зовнішній вигляд та інші характеристики Призів Акції (колір, розмір, технічні характеристики, тощо) можуть відрізнятися від зображення, вказаного у рекламних матеріалах Акції, та не відповідати сподіванням Учасника Акції.

4.9. Відповідальність за якість товарів, що надаються в якості Призів Акції, несе їх виробник.

4.10. Призи Акції можуть бути отримані Учасниками Акції, що одержали право на їх отримання, тільки на умовах, визначених у цих Правилах.

5. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ ТА УМОВИ ОТРИМАННЯ ПРИЗІВ АКЦІЇ.

5.1. Розіграш та визначення Переможців проводиться один раз на тиждень (Щотижневий розіграш), в строки, вказані в п.5.4. даних Правил.

5.2. Для участі у Щотижневому розіграші Призів Акції кожний Учасник Акції повинен зареєструвати щонайменше 1 (один) Чек/Товарний Чек і більше. Кожний 1 (один) належним чином зареєстрований Учасником Чек/Товарний Чек на момент проведення відповідного Щотижневого розіграшу надають Учаснику Акції один шанс на перемогу у Щотижневому розіграші. Кожен Учасник ідентифікується за номером телефону, який було вказано при реєстрації Чеку/Товарного чеку на Сайті Акції. Номер мобільного телефону Учасника Акції, який було вказано при реєстрації Чеку/Товарного чеку на Сайті Акції, буде внесено до бази даних Щотижневого розіграшу Акції стільки разів, скільки разів Учасником Акції протягом поточного календарного тижня в Термін проведення Акції буде зареєстровано 1 (один) коректний Чек/Товарний Чек.

5.3. Кожного Щотижневого розіграшу проводиться розіграш 5 Призів Акції.

5.4. Дати та час проведення Щотижневих розіграшів:

- 25 вересня 2017 року о 17:00 – розіграш проводиться серед усіх Учасників Акції, які зареєстрували Чек/Товарний чек в період з 00:01:00 годин 18 вересня 2017 року по 23:59:59 години 24 вересня 2017 року включно.

- 02 жовтня 2017 року о 17:00 – розіграш проводиться серед усіх Учасників Акції, які зареєстрували Чек/Товарний чек в період з 00:00:00 годин 25 вересня 2017 року по 23:59:59 години 01 жовтня 2017 року включно.

- 09 жовтня 2017 року о 17:00 – розіграш проводиться серед усіх Учасників Акції, які зареєстрували Чек/Товарний чек в період з 00:00:00 годин 01 жовтня 2017 року по 23:59:59 години 08 жовтня 2017 року включно.

- 16 жовтня 2017 року о 17:00 – розіграш проводиться серед усіх Учасників Акції, які зареєстрували Чек/Товарний чек в період з 00:00:00 годин 09 жовтня 2017 року по 23:59:59 години 15 жовтня 2017 року включно.

- 23 жовтня 2017 року о 17:00 – розіграш проводиться серед усіх Учасників Акції, які зареєстрували Чек/Товарний чек в період з 00:00:00 годин 16 жовтня 2017 року по 23:59:59 години 22 жовтня 2017 року включно.

- 30 жовтня 2017 року о 17:00 – розіграш проводиться серед усіх Учасників Акції, які зареєстрували Чек/Товарний чек в період з 00:00:00 годин 23 жовтня 2017 року по 23:59:59 години 29 жовтня 2017 року включно.

- 06 листопада 2017 року о 17:00 – розіграш проводиться серед усіх Учасників Акції, які зареєстрували Чек/Товарний чек в період з 00:00:00 годин 30 жовтня 2017 року по 23:59:59 години 05 листопада 2017 року включно.

- 13 листопада 2017 року о 17:00 – розіграш проводиться серед усіх Учасників Акції, які зареєстрували Чек/Товарний чек в період з 00:00:00 годин 06 листопада 2017 року по 23:59:59 години 12 листопада 2017 року включно.

- 20 листопада 2017 року о 17:00 – розіграш проводиться серед усіх Учасників Акції, які зареєстрували Чек/Товарний чек в період з 00:00:00 годин 13 листопада 2017 року по 23:59:59 години 19 листопада 2017 року включно.

- 27 листопада 2017 року о 17:00 – розіграш проводиться серед усіх Учасників Акції, які зареєстрували Чек/Товарний чек в період з 00:00:00 годин 20 листопада 2017 року по 23:59:59 години 26 листопада 2017 року включно.

5.5. Визначення Переможців проводиться за допомогою сервісу random.org методом випадкового вибору серед усіх Учасників, хто виконав умови даних Правил, відповідно до даних Правил.

5.6. Оголошення результатів визначення Переможців та номер виграшного Чеку/Товарного чеку розміщуються на Офіційнному сайті Акції www.dirtdevil.pro

5.7. Після визначення Учасника Акції, який здобув право на отримання Призу Акції, у той же день з цим Учасником Акції зв’яжеться представник Виконавця Акції за номером мобільного телефону, який було вказано при реєстрації Чеку/Товарного чеку на Сайті Акції. Такому Учаснику необхідно буде в телефонному режимі надати наступну достовірну інформацію про себе, а саме:

- П.І.Б.;

- повну фактичну адресу проживання.

5.8. Крім того Учасник Акції, який здобув право на отримання Призу Акції, протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання дзвінка від представника Виконавця Акції, повинен направити Виконавцю Акції на адресу електронної пошти kunitskaya@ram.com.ua копії (скан-копії) наступних документів:

- копію (скан-копію) першої, другої, десятої та одинадцятої (реєстрація) сторінок дійсного паспорту громадянина України, який засвідчує особу Учасника Акції.

- копію (скан-копію) реєстраційного номеру облікової картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера) (окрім випадку, коли Учасник через свої релігійні переконання відмовився від отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків, про що має відповідну відмітку в паспорті).

- копію (скан-копію) Товарного Чеку/Чеку.

5.9. У випадку ненадання та/або несвоєчасного надання та/або не підписання Учасником Акції, який здобув право на отримання Призу Акції документів, зазначених в пунктах 5.8 даних Правил, буде вважатись, що Учасник Акції, який здобув право на отримання Призу Акції добровільно відмовився від отримання Призу. В такому випадку право на отримання Призу набуває резервний Переможець, що був другим в переліку Учасників, сформованому за допомогою випадкової комп’ютерної вибірки за результатами відповідного Щотижневого розіграшу. У випадку відсутності резервного Переможця Організатор вирішує долю таких Призів на власний розсуд.

5.10. Вручення Призів здійснюється шляхом кур’єрської доставки персонально Учаснику Акції, який здобув право на отримання Призу Акції, за адресою, вказаною таким Учасником, протягом 20 (двадцяти) календарних днів після отримання Виконавцем копій (скан-копій) документів, зазначених у п.5.8. цих Правил. Учасник Акції, який здобув право на отримання Призу Акції (Переможець) зобов’язаний отримати Приз протягом 5 (п’яти) календарних днів з надходження Заохочення до складу-представництва кур’єрської служби, де зберігається таке Заохочення.

5.11. За наслідками проведення кожного Щотижневого розіграшу, на один Приз Акції, що розігрується під час такого Щотижневого розіграшу, визначається 3 (три) Учасника Акції, перший з яких – Переможець Щотижневого розіграшу, а два інші резервні Переможці, данні про яких вносяться у протокол розіграшу, на випадок настання обставин, передбачених п.5.9., п.5.13, п. 5.15. цих Правил. У випадку відсутні необхідної кількості Учасників, для визначення, на один Приз Акції, що розігрується під час такого Щотижневого розіграшу, 3 (трьох) Учасників Акції, перший з яких – Переможець Щотижневого розіграшу, а два інші резервні Переможці, визначення Переможців, та за можливості, резервних Переможців здійснюється відповідно до реальної можливості такого визначення, що залежить від кількості Учасників, що приймають участь у Щотижневому розіграші.

5.12. Учасник Акції за допомогою одного номеру мобільного телефону/ ip-адреси та за допомогою одних унікальних документів, вказаних в п. 5.8. цих Правил (Серія, номер паспорту, номера реєстраційного номеру облікової картки платника податків) може набути право на отримання Призу Акції лише 1 (один) раз та отримати лише 1 (один) Приз за весь Термін проведення Акції.

5.13. У випадку, якщо Учасник Акції за допомогою одного номеру мобільного телефону/ ip-адреси більше 1 (одного) разу стане Переможцем Щотижневого розіграшу, або після надсилання документів, вказаних в п. 5.7. цих Правил, буде виявлено, що Учасник Акції більше 1 (одного) разу став Переможцем Щотижневого розіграшу, то він не набуває права на отримання ще одного Призу. В такому випадку право на отримання Призу набуває резервний Переможець, що був другим в переліку Учасників, сформованому за допомогою випадкової комп’ютерної вибірки за результатами відповідного Щотижневого розіграшу. У випадку відсутності резервного Переможця Організатор вирішує долю таких Призів на власний розсуд.

5.14. У випадку, якщо жоден Учасник Акції не зареєстрував Товарний Чек/Чек в поточний календарний тиждень, Щотижневий розіграш не проводиться, жоден Учасник Акції не набуває право на отримання одного з 5 Призів Акції, та такі Призи не приймають участь у подальшому розіграші, та Організатор вирішує долю таких Призів на власний розсуд.

5.15. На Учасників Акції покладається відповідальність за забезпечення доступності їх мобільних номерів для вхідних дзвінків протягом всього дня проведення розіграшу, та протягом 3 (трьох) робочих днів після нього. Якщо Виконавець Акції не зможе протягом 3-х робочих днів зв’язатися з Учасником Акції, якого було визначено як такого, що має право на один з Призів Акції, то в такому випадку право на отримання Призу набуває резервний Переможець, що був другим в переліку Учасників, сформованому за допомогою випадкової комп’ютерної вибірки за результатами відповідного Щотижневого розіграшу. У випадку відсутності резервного Переможця Організатор вирішує долю таких Призів на власний розсуд.

5.16. Право на отримання Призу Акції не може бути передано Переможцем Акції третій особі. Учасники Акції, які здобули право на отримання Призу Акції, можуть отримати їх виключно особисто.

5.17. Отримання Призів Акції через представника забороняється.

5.18. Організатор має повне право відмовити в отриманні будь-яких Призів Акції у випадку ненадання Учасником Акції повної інформації, надання недостовірної інформації, ненадання чи несвоєчасне надання Учасником Акції Виконавцю необхідних документів, передбачених даними Правилами і діючим законодавством України, у випадку недотримання Учасником Акції інших положень цих Правил та діючого законодавства України, а також при підозрі такого Учасника Акції у шахрайських діях (підбір чеку/товарного чеку, несанкціоноване вторгнення в систему, недотримання Правил Акції, тощо).

5.19. Організатор/Виконавець Акції та їх представники не несуть відповідальності за неможливість отримання Заохочення Учасником Акції, якого визначено Переможцем, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора/Виконавця Акції та їх представників, в т.ч. у разі, якщо контактна адреса, ім'я та/або прізвище, номер телефону або інший спосіб зв'язку з Учасником Акції було вказано невірно та/або нерозбірливо або було змінено, тощо, так само, як і у разі неотримання від Переможця інформації та/або копій документів відповідно до періоду та списку, зазначених у цих Правилах. При цьому такий Переможець не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції та їх представників будь-якої компенсації. За повноту, достовірність і правомірність використання інформації, в тому числі контактної, яка надається Учасником акції, несе повну відповідальність Учасник Акції. Організатор і Виконавець приймають цю інформацію як таку, що відповідає дійсності, та не здійснюють її перевірку.

5.20. Беручи участь в Акції, Учасник цим самим погоджується з усіма умовами проведення Акції, в тому числі з усіма встановленими Організатором/Виконавцем умовами надання Заохочення Акції.

5.21. У разі неможливості та/або відмови Учасника Акції в отриманні Призу Акції, слід вважати, що Учасник Акції відмовляється від його отримання. У такому разі Учасник Акції не має права вимагати від Організатора та/або Виконавця Акції будь-якої компенсації, у тому числі грошової.6. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ

6.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою розміщення офіційних Правил та умов Акції на сайті www.dirtdevil.pro протягом Терміну проведення Акції.

6.2. Правила та умови Акції можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом усього терміну проведення Акції. Зміна та/або доповнення Правил та умов Акції можливі у випадку їхнього затвердження Організатором Акції та оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх розміщення на сайті Акції, та мають відношення до всіх Учасників Акції, незалежно від дати реєстрації в Акції, чи дати визначення Учасників Акції Переможцями Акції, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил та умов Акції.

7. ОБМЕЖЕННЯ

7.1. Організатор/Виконавець Акції та їх уповноважені особи не беруть на себе відповідальність за будь-які суперечки щодо Заохочень Акції. Організатор/Виконавець Акції та їх уповноважені особи не вступають у будь-які суперечки з приводу визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і визначення прав на отримання відповідних Призів. Організатор/Виконавець Акції та їх уповноважені особи не несуть відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

7.2. Організатор та Виконавець Акції не несуть відповідальності за роботу мережі Інтернет, операторів телекомунікації, служб поштового зв’язку, в тому числі за будь-які помилки співробітників кур’єрської служби та/або співробітників будь-яких інших підприємств/установ/організацій, які забезпечують обмін інформацією між Учасниками Акції та Організатором/Виконавцем та вручення Призів в рамках проведення Акції, внаслідок яких було неможливо зареєструвати Чек/Товарний чек, надати необхідні документи та/або інформацію, провести розіграш чи визначити Переможця, зв’язатися з Учасником, відправлені Переможцям Призи не надійшли, надійшли із запізненням, були загублені або пошкоджені, або внаслідок яких Учасники Акції не отримали відповідні Заохочення Акції.

7.3. Організатор та Виконавець Акції не несуть відповідальності за неможливість взяти участь в Акції та//або отримати Призи Акції Учасником Акції згідно з умовами цих Правил, якщо така неможливість виникла не з вини Організатора та/або Виконавця. Такий Учасник Акції не має права вимагати жодних пільг та компенсацій.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Організатор залишає за собою право використовувати номери мобільних телефонів Учасників Акції, які будуть зібрані за час проведення Акції у власних маркетингових цілях без отримання додаткової згоди Учасників Акції. Також, беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції дає згоду на отримання SMS-повідомлень на номер його мобільного телефону, новин та інших інформаційних повідомлень від Організатора Акції у майбутньому

8.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих даними Правилами, остаточне рішення приймається Організатором/Виконавцем Акції.

8.3. Виконавець не несе відповідальності за достовірність наданої Учасниками інформації щодо контактів з ними.

8.4. Виконавець/Організатор не несе відповідальності за використання Призів Акції після їх одержання Учасниками Акції.

8.5. Виконавець/Організатор не вступає у суперечки між Учасниками Акції відносно визначення претендентів на отримання Призів Акції та не несе відповідальності з приводу будь-яких суперечок та спорів щодо права власності на Призи Акції.

8.6. Виконавець/Організатор Акції залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками Акції, за винятком випадків, вказаних в даних Правилах та чинному законодавстві України.

8.7. Виконавець та Організатор Акції залишають за собою право призупиняти видачу або відмовляти у видачі Призів Акції Учасникам Акції у випадку, якщо такий Учасник Акції порушив положення даних Правил, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

8.8. Учасники Акції, що здобули право на отримання Призів Акції, не можуть передавати своє право отримати Призів Акції третім особам, передавати таке право у спадщину чи за договором дарування третім особам.

8.9. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даної Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп‘ютерними вірусами, неполадками в роботі мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками та з будь-якої іншої причини, неконтрольованої Виконавцем та/або Організатором, яка спотворює або стосується виконання, безпеки, чесності, цілісності або належного проведення Акції, Організатор може на власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними будь-які зареєстровані Чеки/Товарні чеки та/або результати розіграшів.

8.10. У випадку, якщо у споживача чи Учасника Акції, в період проведення Акції виникли питання будь-якого характеру (наприклад , не вдалося зареєструвати той чи інший Чек/Товарний Чек) він, обов’язково, повинен звернутися з таким питанням за електронною адресою: info@ram.com.ua, але виключно в Термін проведення Акції. Якщо, споживач чи Учасник Акції не звернувся з відповідними питанням в період проведення Акції, Організатор та Виконавець не приймають подальші скарги та не несуть відповідальність за не вирішення даних скарг, споживач чи Учасник Акції, в такому випадку, позбавляється права на будь-які претензії до Організатора та Виконавця.

8.11. Організатор та Виконавець не несуть відповідальність за подальше використання Призів Акції після їх одержання Переможцем та за неможливість скористатись ними з будь-яких причин.

8.12. Організатор та Виконавець не несуть відповідальності за не ознайомлення Учасників з даними Правилами.

8.13. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.

8.14. Призи Акції не видаються за умови невиконання чи не належного виконання Переможцем Акції даних Правил.

8.15. Рішення Організатора з усіх питань, що пов'язані з проведенням Акції, є остаточними та перегляду не підлягають.

8.16. Правилами Акції не передбачене зберігання незатребуваного Призу Акції чи можливість його повторного відправлення, чи можливість його видачі після закінчення строків, передбачених цими Правилами Акції. У разі, якщо Приз Акції повернено з причини «відмови від отримання» або «закінчення терміну зберігання», воно не може бути повторно затребуване Переможцем. Претензії щодо такого неотриманого Призу Акції не приймаються. Уразі, якщо у розпорядженні Виконавця/Організатора після проведення Акції та розіграшу Призів Акції залишаться Призи Акції, які не були передані Переможцям відповідно до умов передбачених цими Правилами, такі Призи Акції передаються Організатору Акції, який має право розпоряджатися вказаними Призами на власний розсуд.

8.17. Учасник Акції, беручи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними.

9. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

9.1. Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник Акції бере на себе всі ризики щодо відповідальності та наслідків, пов'язаних з можливою участю в Акції та отриманням Призів Акції.

9.2. Під час участі в Акції Переможець самостійно надає свої персональні дані. Інформація, що надається Учасником, належить до персональних даних і охороняється відповідно до законодавства України.

9.3. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим надає свою згоду Організатору на збирання, обробку та безкоштовне використання наданих персональних даних, а саме: імені, прізвища, по батькові, номера телефону, поштової адреси, адреси електронної пошти, IP-адреси, а також інших даних, що надаються Переможцем Акції для отримання Призів Акції (надалі — «Персональні дані») та на доступ до таких даних Виконавця Акції для визначення Переможця та оподаткування Призів, вручених Переможцям. (Обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров'я чи статевого життя — НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ). Інформація може використовуватися Організатором Акції з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема Організатор має право на безоплатне використання імені, прізвища, зображення Переможця, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю у ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

9.4. Переможець на вимогу Організатора зобов’язується надати письмову згоду на обробку своїх Персональних даних. Переможець погоджується з тим, що надані ним Персональні дані використовуються Виконавцем винятково з метою проведення Акції та під час проведення Акції.

9.5. Беручи участь в Акції, Переможець Акції підтверджує, що з моменту початку його участі в Акції він належним чином повідомлений про мету збору його Персональних даних, склад та зміст зібраних даних, правами, передбачені у ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», та осіб, яким його дані передаються.

9.6. Обробка персональних даних може здійснюватися Організатором самостійно або може бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності, в порядку передбаченому законодавством України.

9.7. Організатор не несе жодної відповідальності за захист будь-яких інших його даних окрім Персональних даних, що передаються згідно умов Акції. Так само Організатор не несе жодної відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з надання таких персональних даних.